Cxense Display

6 millioner til helseinnovasjon

Sterke innovasjonsmiljøer fra hele Norge innen helseområdet går sammen og mottar 6 millioner i støtte gjennom Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram. Midlene skal bidra til at flere norske helsebedrifter kan etableres og lykkes i...

DIPS satser tungt i kommunehelsetjenesten

Det helnorske e-helseselskapet DIPS AS kjøper forretningsområdet Levekår fra det Bergensbaserte programvarehuset ACOS AS, og åpner dermed døren til et voksende marked for helsefagløsninger i kommunehelsetjenesten.

Gynkreftpasientenes våpendrager hedret av kongen

Professor emeritus Claes Tropés innsats for kvinner med gynekologisk kreft er en historie om kamp, gjennombrudd og suksess. Nå har han fått Den kongelige norske fortjenesteorden, den høyeste, norske utmerkelsen en utenlandsk statsborger kan...

Lettere hverdag for helsepersonell og pasienter

Ansatte i helsevesenet bruker store deler av arbeidstiden på å lete etter stasjonære pc-er for å føre pasientjournaler, mens pasientene bruker store deler av dagen for å reise til sykehuset for konsultasjoner. Nye tilbud...

Microsoft gir ut bok om inkluderende teknologi

Denne uken arrangeres Microsoft One Week Hackathon ved hovedkontoret til Microsoft i Redmond, WA, USA. Ansatte fra hele selskapet jobber på spreng denne uken for å «hacke» løsninger på noen av verdens største utfordringer.