Cxense Display

Helse Sør-Øst åpner nytt forsyningssenter

Fra forsyningssenteret på Berger utenfor Oslo skal OneMed Services forestå innkjøp, lagring og levering av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell til alle Helse Sør-Øst sine ti helseforetak.

Ny daglig leder i Health Tech AS

Pål Nesteby tok over stillingen som daglig leder i Health Tech AS med virkning fra 01.09.2017. Tidligere daglig leder, Jørgen Andersen, fortsetter sitt engasjement som økonomiansvarlig og sitter også i styret i Health Tech...