Cxense Display

Økonomisk langtidsplan gir rom for investeringer

– Hvis vi klarer å få til god drift i hele organisasjonen – helt ut til der pasientbehandlingen skjer – er det også rom for investeringer i foretaksgruppen fremover. Forutsatt at budsjettene holdes vil investeringskapasiteten være på omlag 3 milliarder kroner i året de neste fire årene, og omlag 5 milliarder i året de påfølgende fem. Det betyr at vi kan investere 30 – 40 milliarder kroner i neste tiårs-periode, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen.

Følgende større investeringer er fortsatt prioritert:

  • Nytt sykehus i Østfold (2011 2015)
  • Samlokaliseringer ved Oslo universitetssykehus (2010 2016), spesielt viktig med nytt akuttmotak ved Ullevål.  Nytt tilbygg ved Rikshospitalet/Gaustad basert på igangsatt idefaseprosjekt vurderes også.
  • Ombygging av operasjonssaler ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (2011 2012)
  • Samlokalisert Vestfold-klinikk (2010-2012)
  • Det er også under utredning et større byggeprosjekt i Vestre Viken hvor utvidelse av Drammen sykehus vurderes. Utredningen vil være klar fra Vestre Viken HF i november.
– Det er store omstillinger på gang i hele regionen, og i det siste har det vært særlig mye oppmerksomhet rundt situasjonen i Oslo universitetssykehus. Jeg skjønner at dette er krevende for både ledere og ansatte, men etter vedtaket i styret i dag om den økonomiske langtidsplanen, kan jeg forsikre at vi vil støtte omstillingene med investeringsmidler når de ulike prosjektene er konkretisert. Den økonomiske langtidsplanen skal skape forutsigbarhet og gjøre det enklere å ta de kortsiktige valgene opp mot de langsiktige målene for omstillingene, sier Bente Mikkelsen.