Cxense Display

Økt oppslutning om alkoholpolitikken

 

Det er færre som ønsker en mer liberal alkoholpolitikk i 2009 enn i 2005, viser rapporten.
De alkoholpolitiske tiltakene er nødvendige for å bedre folkehelsen. Både begrensning av antall salgs- og skjenkesteder og begrensninger i salgs- og skjenketider har vist seg å ha effekt. Aldersgrenser for kjøp av alkohol er også et effektivt virkemiddel for å begrense alkoholbruk og skader blant ungdom, sier Strøm-Erichsen.
Regjeringen arbeider med flere tiltak på dette feltet. I høst sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om å innskrenke maksimaltiden for skjenking fra 03.00 til 02.00 på høring. Nasjonal og internasjonal forskning viser at reduserte skjenketider fører til mindre skader og vold.
De siste årene har vi sett at flere kommuner strammer inn skjenketiden. Det er positivt. Men mediedebatten kan tyde på at kommuner vegrer seg for å stramme inn skjenketidene fordi nabokommuner ikke gjør det, og man er redd for den konkurransen dette utgjør for næringen. En innskrenkning av maksimaltiden for skjenking vil gjøre dette enklere for kommunene, sier helse- og omsorgsministeren.
Kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger er viktig. Helsedirektoratet arbeider med flere tiltak som skal bedre disse kontrollene.
Målet med bedre kontroller er å redusere skader. I dagens lovgivning foreligger et betydelig potensial for mer effektiv kontroll, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
I perioden 2006?2010 er rusfeltet styrket med til sammen 835 mill. kroner.

Gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet er det satt i verk en rekke tiltak for å redusere befolkningens samlede forbruk av alkohol.

Jeg vil videreføre de alkoholpolitiske virkemidlene innenfor en helhetlig rusmiddelpolitikk i årene framover, sier helse- og omsorgsministeren.