Cxense Display

Østfolds nye flaggskip

Gahr Støre ga skryt til alle ildsjeler som gjennom mange år

har engasjert seg for nytt sykehus i Østfold, og han synes det var godt å vite

at både tidsplan og økonomi er på plass.

– Befolkningen på 300.000 som bor i denne regionen vil få et

solid sykehustilbud på Kalnes og i Moss, et tilbud som vil være ledende i

landet, sa han.

Allerede for 150 år siden kjøpte fylkeskommunen dagens

sykehustomt på Kalnes med tanke på byggingen av et nytt østfoldsykehus.

– Det var ikke lett å enes om planer for et felles sykehus.

Først de siste årene har østfoldingene kommet til enighet, både politisk og

faglig. Dette er Østfold sin dag, i dag skal vi virkelig feire, sa

administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold.