Cxense Display

140 000 skal tilbys tarmkreftscreening

Tarmkreftscreening kan på sikt gi veldig gode resultater,

sier prosjektleder og professor Geir Hoff i Kreftregisteret. Screeningen kan

redde inntil 300 liv hvert år, og for mange kan undersøkelsene forebygge at

kreft oppstår.

Kreft i tykktarm og endetarm er den hyppigste krefttypen

samlet for begge kjønn i Norge og hvert år dør om lag 1 500 nordmenn av disse

kreftformene. Det oppdages om lag 3600 nye tilfeller årlig.

Internasjonale studier har vist at denne kreftformen er godt

egnet for screening og det vil kunne påvirke pasientens prognose gjennom tidlig

oppdagelse.

Nye spesialenheter

Sykehuset Østfold og Bærum sykehus har opprettet egne

enheter med fagteam for dette prosjektet for å unngå å påvirke sykehusenes

kapasitet til ordinære undersøkelser.

Det finnes flere aktuelle screeningmetoder for tykk- og

endetarmskreft og flere land har innført tilbud om screening til en utvalgt

gruppe.

Screeningprosjektet som igangsettes nå vil bestå av

henholdsvis undersøkelse på blod i avføring og alternativt skopi av tykktarmen.

Deltakerne blir trukket ut til en av to metoder.

For oss er det viktig å få fram at dette er et reelt

screeningtilbud for de som inviteres til å delta, sier Hoff.

Vi skal sammenlikne to ulike metoder, men begge metodene

er omtrent like godt egnet til å avdekke kreft. Når prosjektet er gjennomført

håper vi å få svar på hvilken metode som egner seg best både fra pasientenes

og helsetjenestens ståsted.

Forprosjekt til nasjonalt screeningprogram

Pilotprogrammet er et forprosjekt for et nasjonalt

screeningprogram som skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF i Akershus, Buskerud

og Østfold og screeningsentre er opprettet ved sykehusene i Moss og Bærum.

Kreftregisteret har sekretariatsfunksjonen for prosjektet.

Ved Oslo universitetssykehus er det opprettet en «skopiskole» for opplæring av

leger som skal gjennomføre undersøkelsene.

Skopiskolen er et samarbeid mellom OUS, Vestre Viken HF og

Sykehuset Østfold HF. Prosjektet vil ikke belaste den ordinære skopikapasiteten

i helseforetakene.