Cxense Display

5000 nye årsverk i pleie og omsorg, og foran skjema

Den markante årsveksten viser at regjeringen er godt i rute med å nå målene om 12.000 nye årsverk i perioden 2008 til 2015.
Vi har fortsatt uløste oppgaver innen eldreomsorg og regjeringen jobber målrettet med å styrke omsorgstjenestene. Det er all grunn til å gi honnør til kommunestyrene som har prioritert omsorg og til de ansatte som gjør en svært viktig jobb sier statsminister Jens Stoltenberg.
I 2009 og 2010 har det til sammen blitt om lag 5.000 årsverk. Dette kommer i tillegg til målet om 10 000 årsverk fra forrige regjeringsperiode, som ble oppnådd med god margin.
Ansatte er den viktigste ressursen i helsetjenesten og er helt sentral for at vi skal gi en god eldreomsorg og gode omsorgstjenester. Derfor har vi prioritert flere ansatte i omsorgstjenestene fremfor å gi skattekutt, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Tallene fra SSB viser at mer enn to tredeler av årsverkene i pleie og omsorg ble utført av personell med helse- og sosialfaglig utdanning.
Dette betyr høyere kvalitet på tjenesten og økt trygghet for brukerne, sier Strøm- Erichsen.