Cxense Display

B vitaminet folsyre kan gi økt kreftrisiko

En ny, norsk studie viser at behandling med folsyre er forbundet med økt risiko for kreftsykdom og død blant hjertepasienter.

Folsyre er den syntetiske formen for B vitaminet folat. I mange land, blant andre USA og Canada, blir hvetemel og andre kornprodukter tilsatt folsyre for å sikre nok folat til kvinner i fertil alder. Dette reduserer forekomsten av medfødte misdannelser som ryggmargsbrokk. Spørsmålet om skadelige virkninger av folsyre er derfor svært aktuelt.

Totalt 6837 hjertepasienter deltok i de to norske B vitamin forsøkene NORVIT og WENBIT som ble gjennomført i tidsrommet 1998 til 2005. Pasientene fikk da ulike typer B vitamin eller placebo (narrepiller) i rundt tre og et halvt år for å teste om disse hadde gunstig effekt på hjertesykdommen. Ingen av de to forsøkene fant slik effekt.
Nå har forskere fra universitetene i Tromsø og Bergen slått sammen data fra NORVIT og WENBIT, og innhentet nye opplysninger om krefttilfeller og dødsårsaker ut år 2007. Analysene viser at det var øket risiko for å få kreft blant pasientene som hadde fått behandling med folsyre, sammenliknet med pasientene som ikke hadde fått slik behandling. Videre var det noe øket risiko for å dø blant dem som hadde fått folsyre. Studien blir i dag (18. november 2009) publisert i JAMA (the Journal of the American Medical Association), et av verdens høyest rangerte medisinske tidsskrift.
I Norge er det ikke lov å tilsette folsyre til matvarer, men en tredjedel av verdens befolkning bor i land der helsemyndighetene har bestemt at det skal tilsettes folsyre til mel og kornprodukter. Vi regner med at våre funn vil føre til mer diskusjon om hvorvidt dette er bra. I NORVIT-WENBIT, var pasientene gjennomsnittlig 62 år, og 39 % av dem røykte da de ble med i forsøkene. Det var særlig flere tilfeller av lungekreft blant dem som fikk folsyre.
Det er gjort mange studier på sammenhenger mellom inntak av folat, folat nivå i blodet og risiko for hjerte-kar sykdom og kreft. I de fleste tilfeller er det vist at lavt inntak eller lave nivå av folat er forbundet med økt risiko for sykdom. Dette har ledet til troen på at jo mer folat, jo bedre. Det var derfor noe overraskende at behandlingen med folsyre hos hjertepasienter ga økt kreftforekomst.

Studien viser hvor viktig det er å utføre store og grundige kliniske forsøk før man konkluderer om effekten av ulike behandlinger, enten det dreier seg om medikamenter, vitaminer eller kosttilskudd. Den viser også at det er nødvendig med en styrket overvåkning av helsesituasjonen i forhold til befolkningens inntak av folsyre.