Cxense Display

Barn må få informasjon ved foreldres sykdom

BokaMeg ogsåer et tilbud til barn og unge som er pårørende til pasienter ved Oslo universitetssykehus.
Jeg håper mange barn får glede og nytte av denne boka. For det å gjøre livet litt lettere for barn når mor eller far er syke er svært viktig, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en tale til barn som pårørende under boklanseringen.
De siste fem årene har Stortinget bevilget 95 millioner kroner til tiltak for barn med alvorlig syke foreldre. Helsepersonell er lovpålagte å gi informasjon og oppfølging til barn med syke foreldre. Alle sykehus er også pålagt å ha barneansvarlige, som skal følge opp disse barna.
I løpet av de siste årene er det laget mange filmer, brosjyrer og hefter for barn i forskjellig aldre.