Cxense Display

Barn og unge får raskere hjelp i psykisk helsevern

– Tallene viser en solid nedgang på 9 dager til 60 dager.

Det er en generall nedgang i ventetider, men at barn og unge får raskere hjelp

i psykisk helsevern og at nedgangen er så stor er det mest gledelige av alle

tallene.Ansatte har gjort en fantastisk innsats, roser helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichen.

Barn og unge skal få behandling i psykisk helsevern innen 65

virkedager. Andel som har fått behandling innen denne fristen er økt fra 86 til

92 prosent. Samtidig understreker helse- og omsorgsministeren at barn og unge

som trenger akutt hjelp får det med en gang.

– Å komme raskt til behandling er viktig, men det aller

viktigste er å forebygge også på psykisk helse. Psykiske helsetjenester har vært en viktig

del av samhandlingsreformen og fremover vil vi se på hvordan vi kan styrke

samhandlingstenkningen på psykisk helse ytterligere, sier Strøm-Erichsen.