Cxense Display

Behandler flere

Det er gledelig at enda flere får hjelp innenfor psykisk helsevern. Særlig er økningen av tilbudet til barn og unge viktig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Mer enn 1900 flere barn og unge fikk behandling innen psykisk helsevern i 2010 enn i 2009. Totalt fikk vel 54.000 barn og unge slik behandling.
Rundt 1.200 flere voksne fikk behandling innen psykisk helsevern, viser tallene fra Norsk pasientregister. Nær 122.000 voksne fikk slik behandling i 2010.
Mange rusavhengige trenger tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og regjeringen har derfor satset på å øke dette tilbudet, sier Strøm-Erichsen.
Totalt fikk vel 23.000 rusavhengige behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.