Cxense Display

Papirutgaven

Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.
Her får du et innblikk i hva vi skriver om:

HMT 6/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Belysning i behandling, dataprogram som avslører lungebetennelse, og bildesatsing hos Helse Vest. Se hva du kan lese om i HMT 6/2017.

HMT 4/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Ved Sørlandet Sykehus pågår et lovende prosjekt hvor kunstig intelligens brukes til å gjøre presise søk etter informasjon i pasientjournalene. Temaet i nyeste HMT er det teknologiske sykehus.

HMT 1/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Kebomed har mer enn doblet omsetningen på få år, men merker at nye innkjøpsregler har gitt tøffere vilkår for leverandører av medisinsk utstyr. Se hva du kan lese om i Helsemedisinteknologi 1/2017...

HMT 5/2016 er ute nå

Hovedtema i denne utgaven er bildediagnostikk og medisinsk fysikk

HMT 4/2016

Helse Sør-Øst skal etablere én felles løsning innen klinisk IKT som støtter samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen. Tema i nyeste HMT er teknologi i sykehus. Se hva du kan lese om her.

HMT 3/2016

Dagens byggeaktivitet på sykehusområdet på Haukeland er den største siden Sentralblokken ble ferdigstilt i 1983. Se hva du kan lese om i HMT 3/2016.