Cxense Display

Papirutgaven

HMT 5/2016 er ute nå

Hovedtema i denne utgaven er bildediagnostikk og medisinsk fysikk

HMT 4/2016

Helse Sør-Øst skal etablere én felles løsning innen klinisk IKT som støtter samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen. Tema i nyeste HMT er teknologi i sykehus. Se hva du kan lese om her.

HMT 3/2016

Dagens byggeaktivitet på sykehusområdet på Haukeland er den største siden Sentralblokken ble ferdigstilt i 1983. Se hva du kan lese om i HMT 3/2016.

HMT 2/2016

Det er ikke lenge siden all kommunikasjon med sykehusene gikk via brev og telefon. Nå kan pasienter i Helse Vest bruke elektroniske løsninger som gjør helsehverdagen både lettere og tryggere. Se hva du kan...

HMT 1/2016

Tema i denne utgaven er akuttmedisin, prehospitale tjenester og helseøkonomi.

HMT 6/2015

Tema i denne utgaven er forvaltning, drift og vedlikehold.

HMT 5/2015

Tema i denne utgaven er bildediagnostikk og medisinsk fysikk.

HMT 4/2015

Tema i denne utgaven er innkjøp i helsesektoren.

HMT 3/2015

Tema i denne utgaven er sykehusbygg og arkitektur.

HMT 2/2015

Tema i denne utgaven er e-helse og logistikk i helsesektoren