Cxense Display

Datasimulering for bedre kvalitet og kapasitetssutnyttelse

gjennomfører avdelingen et utviklingsprosjekt for å utnytte kapasiteten

bedre og samtidig øke kvaliteten på behandlingene. Sentralt i prosjektet

står helsetjenesteforskning utført ved Ahus.