Cxense Display

-Dette skal ikke skje

Hun understreker at det er alvorlig dersom det har blitt foretatt endringer på ventelister, slik sykehuset mistenker.

Dette skal ikke skje. Det er særdeles viktig at all praksis rundt ventelistene følger gjeldende regelverk, fastslår Strøm-Erichsen.

Hun har bedt Helse Sør-Øst om å forsikre seg om at noe slikt ikke skal kunne skje ved andre helseforetak.

Jeg vil også ta dette opp med de regionale helseforetakene når vi neste uke gjennomfører foretaksmøter. Saken er nå til grundig gjennomgang i Helsetilsynet.