Cxense Display

E-resept innføres i Vestfold

Erfaringene fra Hordaland viser at e-resept så langt er en suksess. I

Hordaland har 31 kommuner innført ordningen og det er sendt ut over

300.000 resepter siden våren 2010, sier Helse- og omsorgsminister

Anne-Grete Strøm-Erichsen.

E-resept gir

sikrere rutiner og øker pasientsikkerheten. Det er forventet at

e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem: falske resepter. Dette

fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes

elektronisk. Resepten ligger i en database slik at apotek eller

bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren behøver å ha med seg

papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere for brukerne.

– E-resept

vil kunne redusere faren for feilmedisinering ved at fastlegen kan få en

samlet oversikt over pasientens legemiddelbruk og dermed forhindre for

eksempel uheldige kombinasjoner av legemidler, sier Strøm-Erichsen.

Med e-resept lanseres også en ny nettjeneste: Mine resepter (www.mineresepter.no

). Den gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Der e-resept

er innført kan man fortsatt få ekspedert sine gyldige papirresepter.

Legen bruker også papirresept når pasienten skal til et apotek eller en

bandasjist som ikke har innført e-resept ennå.

E-resept er

til nå innført i 32 kommuner, hvorav 31 er i Hordaland. 143 legekontor,

60 apotek og 9 bandasjister bruker e-resept til daglig og godt over

300.000 resepter er sendt fra legene, siden de første e-reseptene så

dagens lys, våren 2010.

Helse- og

omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede

prosessen med nasjonal innføring og målet er at hele landet skal bruke

e-resept i 2013. Ordningen skal innføres hos fastleger,

avtalespesialister og ved legevakter, samt i alle apotek og hos

bandasjister.

– Bruk av

informasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgssektoren er en av

regjeringens viktigste virkemidler for et effektivt helsevesen, og her

er e-resept en viktig del, sier Strøm-Erichsen. Regjeringens overordnede

mål for e-helse er:

Tilgang til pasientopplysninger; Nødvendige pasientopplysninger skal

være tilgjengengelige for behandlende helsepersonell ved behov.

Elektronisk informasjonsutveksling; All skriftlig utveksling av

informasjon i helse- og omsorgssektoren skal skje elektronisk.

Møte pasient og bruker på nett; Helse- og omsorgssektoren skal tilby kvalitetssikrede og brukervennlige nett-tjenester.
Fagkunnskap til helsepersonell; Personell i alle deler av

helsetjenesten skal ha enkel tilgang til god og oppdatert kunnskap.