Cxense Display

Effekt av skolehelsetjenesten på barn og unges helse

Forskerne skal se på hvilken effekt forebyggende og helsefremmende tiltak utført av helsepersonell i skolehelsetjenesten har på helsa til barn og unge, sammenlignet med standard tiltak eller ingen tiltak.
Lavterskeltilbud

Skolehelsetjeneste skal være et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for brukerne. Grunnbemanningen i skolehelsetjenesten er lege, helsesøster og fysioterapeut.  

Kommunene har ansvar og frihet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, tilpasset lokale behov, så lenge gjeldende lover og forskrifter følges.
Rapporten er bestilt av Helsedirektoratet og er planlagt ferdigstilt våren 2010.