Cxense Display

Fødende overføres til Sykehuset Buskerud

 

Vestre Viken HF mottok fredag brev fra Helsetilsynet i Buskerud om bekymringen for det faglige nivået ved Fødeavdelingen på Kongsberg. I brevet fikk helseforetaket skriftlig pålegg om innen kl 13.00 å gi fylkeslegen en tilbakemelding om hvordan de gravide i Kongsbergregionen skal sikres et faglig forsvarlig fødetilbud fra og med i dag. Bekymringen har bakgrunn i flere alvorlige hendelser de seneste år, den siste forrige helg.
Medisinskfaglig ansvarlig for fødsel og kvinnesykdommer i Vestre Viken har, i samarbeid med kompetanse fra Rikshospitalet, konkludert med at den eneste måten å sikre fødende ved Kongsberg sykehus, er å overføre dem til Sykehuset Buskerud inntil videre. Overføringen skjer fra og med i dag. 
Tilbudet ved Sykehuset Buskerud vil bli forsterket med jordmødre fra Kongsberg.