Cxense Display

Fakta om oppfølgingen av de anbefalte forløpstidene for kreftbehandling

Anbefalingen

er at henvisningen bør være vurdert innen 5 virkedager, utredningen bør

være påbegynt innen 10 virkedager og første behandling startet innen 20

virkedager. Målet er at kravene til forløpstider skal være oppfylt for

80 prosent av kreftpasientene. Det kan imidlertid være gode faglige

grunner til at noen pasienter trenger lengre tid for å få avklart sin

diagnose og hvilken behandling som er nødvendig.

Regjeringen

ønsker en yterligere styrking av kreftbehandlingen slik at

flaskehalsene blir fjernet og utredningen av pasientene blir mer

effektiv. Derfor har regjeringen i statsbudsjettet for 2012 foreslått en

økning på 1,4 milliarder kroner som blant annet skal brukes til å bedre

kapasiteten for poliklinisk MR og CT.

Sykehusene

gjør en stor jobb for å korte forløpstidene allerede og forløpstidene

måles for å vite hvordan det går og for å forbedre pasientforløpet. I år

måles tiden det tar fra mottatt henvisning til behandlingen starter for

pasienter med brystkreft, lungekreft og tykktarmskreft. De første

resultatene ble publisert i mai 2011 og omfattet tall for hele 2010.

Resultatene viser at det er forskjeller mellom sykehusene, og at noen

sykehus har forbedringspotensial.

Helsedirektoratet vil i 2012 lage et system for å overvåke om sykehusene når målene for forløpstider for alle kreftformer.