Cxense Display

Ferdige pilleposer hindrer feilmedisinering

 

Ferdigpakkede poser, såkalte multidoser, kan gi en sikrere og riktigere legemiddelbruk for den enkelte, sier helse- og omsorgsministeren.
Pasienten får legemidlene ferdig dosert, merket med navn, hvilke legemidler som er inkludert samt dato og tidspunkt for når disse skal inntas. Som oftest får pasienten legemidler for en til to uker framover ferdig dosert. Bruk av multidose er særlig aktuelt for pasienter i sykehjem og under hjemmetjenesten.
Bruken og håndteringen av legemidler blir med dette både sikrere, enklere og mer oversiktlig. Dette erstatter dosett, og frigjør dermed tid for helsepersonell som i dag må utdosere legemidlene manuelt, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Multidosering gir også bedre samhandling mellom fastlegen, pleie- og omsorgstjenesten og apotek, og gir bedre oversikt over pasientens totale legemiddelbruk. Dette fører til bedre kontinuitet i oppfølgingen av pasientene. I tillegg fører det til at pleieinstitusjoner vil kunne operere med mindre medisinlagre, få mindre kassasjoner og også redusere risikoen for svinn av for eksempel vanedannende legemidler.
For pasienter i hjemmetjenesten kan kommunen søke om tilskudd på 500 kroner i året per pasient, mens pasientene betaler for legemidlene etter vanlige regler for egenandel.
Om lag 35.000 pasienter bruker i dag multidose.