Cxense Display

Flere ruspasienter får også psykisk helsehjelp

Mange rusavhengige har behov for psykisk helsevern i tillegg til rusbehandling. Tidligere fikk denne gruppen i svært liten grad tilgang til nødvendig psykisk helsehjelp.
Helsedirektoratet offentliggjør i dag Samdata-rapporten, som viser at flere ruspasienter nå får hjelp fra psykiatrien.
Regjeringen har satset på både rusbehandling og psykisk helsevern. Vi er opptatt av at alle pasienter som trenger psykisk helsehjelp i tillegg til rusbehandling skal få det. Det er derfor gledelig at over 6.000 av pasientene innen rusbehandling også fikk behandling innen psykisk helsevern. Det var en av målsetningene med rusreformen, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet.
Totalt var det om lag 20.000 pasienter som fikk behandling for sine rusproblemer i 2009. Helse- og omsorgsdepartementet vil fortsette arbeidet for et godt samspill mellom tjenestene for denne pasientgruppen.
Vi har derfor stilt krav til de regionale helseforetakene om at alle pasienter som henvises til behandling for sin rusmiddelavhengighet også skal vurderes for behov for hjelp innen psykisk helsevern, sier Kåss.
Samdata-rapporten viser at nær en av tre av rusmiddelavhengige som var i rusbehandling i 2009 også fikk behandling for sine psykiske lidelser innen det psykiske helsevernet. Det er særlig de unge pasientene som også får psykisk helsehjelp.