Cxense Display

Flere søker helse- og sosialfag

Antall ungdom som søker helse- og sosialfag første år på videregående skole (Vg1) har siden 2008 steget med i overkant av 18 prosent. I samme periode har det ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet har det også vært en økning på 13 prosent søkere til helsearbeiderfag andre år på videregående skole (Vg2), og antall lærlinger på Vg3 har hatt en økning på 8 prosent siden i fjor.
Økningen i år sammenlignet med fjoråret er moderat. I år har totalt 8 578 elever fra 10. klasse på ungdomsskolen i år satt helse- og sosialfag som sitt førstevalg. Det tilsvarende tallet for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 læretid som helsefagarbeider er ifølge Utdanningsdirektoratet 3 065 og 1 463.