Cxense Display

Fortsatt vekst i distriktspsykiatrien

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at fra 2006 til 2010:

økte andelen

årsverk ved landets distriktspsykiatriske senter (DPS) fra 38 til 42 %.

Andelen årsverk ved sykehusene ble tilsvarende redusert, fra 60 til 56

%.

steg andelen poliklinisk personell fra 15 til 17 %, og andel årsverk i ambulant virksomhet fra 1 til 4 %.

økte antall

årsverk ved poliklinikkene med 10 prosent, og denne økningen skjedde i

helhet i DPS-ene. Samtidig ble antall årsverk i ambulant virksomhet mer

enn tredoblet.

steg antall

polikliniske konsultasjoner på landsbasis med 30 %. Veksten skjedde

gjennomgående ved DPS-ene, som i tillegg er den dominerende leverandøren

av polikliniske tjenester (86 % av konsultasjonene).

falt antall

oppholdsdøgn i det psykiske helsevernet for voksne med 15 %. Denne

nedgangen var kraftigere ved sykehusene (20 %) enn ved DPS-ene (8 %).

økte antall utskrivninger med 10 %. Veksten skjedde ved DPS-ene, med en økning fra 37 % i 2006 til 41 % i 2010.

Oppsummert

er det blitt lettere å komme inn i psykisk helsevern for voksne, man

har færre oppholdsdøgn og får i større grad hjelp der man bor og uten å

måtte institusjonaliseres, sier Johannesen.

Geografiske forskjeller

Gjennomgangen

avdekker imidlertid betydelige geografiske forskjeller, både i

totalvolum og i fordeling av tjenestetilbudet ulike institusjonstyper

imellom.

Noen

områder er langt på vei selvforsynte med tjenester levert fra det lokale

DPS-et, i andre er utbyggingen av DPS knapt kommet i gang og

DPS-funksjonene fortsatt lagt til sentraliserte sykehusavdelinger.

Driftskostnader

De totale

driftskostnadene i det psykiske helsevernet for voksne utgjorde 11,6

milliarder kroner i 2010. 38 prosent av disse ca. 4,4milliarder kroner

ble disponert av DPS-ene.

På sikt er målet å kanalisere 60 prosent av ressursene i psykisk helsevern til DPS-ene.

Også her var de regionale forskjellene store, sier Johannesen.

Han peker

derfor på at selv om utbyggingen av DPS-ene går i ønsket retning, er det

fremdeles langt frem til ønsket nivå på det desentraliserte psykiske

helsevernet for voksne.

Helsedirektoratet vil her følge med på utviklingen videre.