Cxense Display

Fostervekst påvirkes ikke av angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet

Lav

fødselsvekt kan forutsi sykdom, både umiddelbart etter fødselen og

senere i livet. Det er derfor viktig å undersøke årsaker til lav

fødselsvekt. Angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet er ikke

uvanlig, og en eventuell sammenheng med fostervekst er viktig å

undersøke.

Unikt materiale

Tidligere

studier på dette området har vært relativt små. I denne studien ble det

benyttet data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), med mer

enn 70 000 gravide kvinner. Det store materialet i MoBa, koblet med data

fra Medisinsk fødselsregister, gir en unik mulighet til å studere

sammenhenger mellom psykiske forhold hos mor og fødselsvekt hos barnet,

siden det kan justeres for en rekke forhold som potensielt kan innvirke

på resultatet.

Små babyer

Kvinnene

som deltok i MoBa ble spurt om symptomer på angst og depresjon i

svangeskapsuke 17 og 30. Spørsmålene som avdekker angst- og

depresjonssymptomer er hentet fraThe Hopkins Symptom Checklist?, et

spørreskjema som tidligere er vist å være et godt mål på angst- og

depresjonssymptomer. Alle barn som fødes i Norge veies kort tid etter

fødselen og dataene registreres i Medisinsk fødselsregister. De 2,5 %

minste babyene, justert for svangerskapslengde, ble i denne studien

definert som små (Small-for-gestational-age = SGA).

Fant ingen sammenheng

6.8 % av

kvinnene hadde symptomer på angst og depresjon i svangerskapsuke 17

eller 30, og 2.3 % hadde symptomer på angst og depresjon i både

svangerskapsuke 17 og 30. I utgangspunktet var forekomsten av små babyer

(SGA) noe høyere blant kvinnene med angst- og depresjonssymptomer, enn

blant kvinnene uten slike symptomer. Men etter å ha justert analysene

for røyking i svangerskapet, diabetes hos mor, svangerskapsforgiftning

(preeklampsi), kroppsmasse indeks (KMI), utdannelsesnivå hos mor og mors

alder, ble denne forskjellen utjevnet. Studien fant ingen sammenheng

mellom angst- og depresjonssymptomer hos mor i svangerskapet og lav

fødselsvekt hos barnet.