Cxense Display

Fotoferese kan hjelpe pasienter med alvorlig behandlingsresistent sykdom

 

Kunnskapssenteret har gjennomgått internasjonale forskningsdatabaser og funnet at det er publisert en rekke studier om fotoferese i behandling av ulike sykdommer.
Først og fremst gjelder det svært alvorlig syke pasienter der immunmodulerende behandling ikke lenger har den tilsiktede virkningen.
Lav kvalitet på studiene 

Men få av disse studiene har fordelt pasientene tilfeldig til fotoferese eller standard behandling, og de fleste er pasientserier uten kontrollgruppe.

– Alle studiene har høy risiko for skjevhet og er derfor av lav kvalitet, sier Inger Norderhaug, prosjektleder og forsker ved Kunnskapssenteret.
Studiene viser at fotoferese kan gi klinisk respons hos pasienter med alvorlig behandlingsresistent sykdom.
Et betydelig antall studier er registrert som ferdigstilt i databaser over pågående studier uten at resultatene er publisert. Det kan derfor ikke utelukkes at publiserte positive funn kan være et resultat av selektiv publisering, skriver forskerne.
Sentralisert behandling

Helse Midt-Norge har landsfunksjon for fotoferesebehandling. Totalt fikk 13 pasienter behandling med fotoferese i 2008. Fem av pasientene hadde lymfekreft og åtte pasienter hadde kronisk avstøtningsreaksjon etter transplantasjon.

Bakgrunnen for oppdraget er at Helsedepartementet bad de regionale helseforetakene nedsette en arbeidsgruppe som gjennomgår de nasjonale og høyspesialiserte tjenestene.  Metodevarselet om fotoferese utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for forslaget til hvilke tjenester det er behov for og hvordan dette tilbudet bør organiseres.