Cxense Display

God kommunikasjon, men lang ventetid

En milepæl
– Det er en milepæl i samarbeidet mellom Kunnskapssenteret

og Nasjonalt kompetansesenter for

legevaktmedisin (Nklm) at vi nå kan presentere resultatene fra den første

nasjonale brukerundersøkelsen fra

legevaktene, sier Steinar Hunskår. Han er forskingsleder og professor ved Nklm.

Gode på kommunikasjon
Legevaktene får særlig gode tilbakemeldinger fra brukerne

sine på spørsmål om kommunikasjon og kontakt med de ansatte. Et eksempel på

dette er at 88 prosent av brukerne svarte at de forstod legen på legevakta.

Brukerne er også fornøyde med telefonkontakten de har hatt

med legevaktene. 89 prosent forstod

personen de snakket med på telefonen.

Skårer negativt på ventetid og organisering
– Det er gledelig at pasientene som har vært ved legevaktene

i hovedsak kommer med så gode tilbakemeldinger, sier Hunskår. Men rapporten viser

også at det er flere områder med forbedringspotensial, blant annet når det

gjelder ventetid og organisering.

Hele 66 prosent av brukerne rapporterte at de ikke fikk

tilfredsstillende informasjon om hvor lenge de måtte regne med å vente på

venterommet. Mer enn halvparten opplevde at ventetiden ikke var akseptabel. Så

mange som en av fire sa de måtte vente en time eller lengre fra de kom til

legevaktlokalet til de ble undersøkt eller fikk behandling.

Da er det ikke så rart at 37 prosent av brukerne opplevde at

det er rom for å gjøre organiseringen av legevaktene bedre.