Cxense Display

Grønt lys for SNR

Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge. Utbyggingen kan dermed starte i 2018 og innflytting i nytt sykehus vil etter planen skje i 2022.


Styret for Helse Midt-Norge. (Foto: Helse Midt-Norge)

Det skriver Helse Midt-Norge på sine nettsider.

SNR består av nytt akuttsykehus på Hjelset i Molde og etablering av et distriktsmedisinsk senter med poliklinikk og dagkirurgi i Kristiansund. I den samlede investeringsrammen på i overkant av fire milliarder kroner er det også satt av 200 millioner kroner til utbedring av bygningsmasse ved de andre sykehusene i Møre og Romsdal (Ålesund og Volda). Regjeringen har godkjent lånesøknad for prosjektet og første bevilgning er lagt inn i forslag til Statsbudsjett 2018 som vedtas av Stortinget.

Les mer på helse-midt.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet