Cxense Display

Gyldigheten på antibiotikaresepter kan bli betraktelig redusert

Fra 1. januar 2018 kan gyldighetstiden på antibiotikaresepterreduseres fra ett år til ti dager. Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er en oppfølging av Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok forrige uke endringer i forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Endringen gjør det mulig å sette kortere gyldighet på antibiotikaresepter, skriver regjeringen.no.

– Kortere gyldighet er et viktig tiltak, og et av mange svar på hvordan vi skal få ned antibiotikabruken i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Unngår bruk uten faktisk medisink behov

Høie understreker at antibiotika skal brukes ved akutt infeksjon.

– Det er derfor legen har foreskrevet en resept. Antibiotikaresepten skal ikke ligge over lenger tid og hentes ut neste gang vi tenker den kanskje kan virke, uten å oppsøke legen på nytt., sier han.

Endringen betyr at leger, tannleger og veterinærer, som ikke benytter e-resept, allerede fra 1. januar kan gi ti dagers gyldighet for resepter på antibiotika. Det igjen betyr at vi får færre situasjoner der antibiotika brukes uten at det er et faktisk medisinsk behov, skriver regjeringen.

Kan forlenges dersom nødvendig

I løpet av 2018 vil det komme på plass en løsning i fastlegenes journalsystem som automatisk setter 10 dagers gyldighet på e-resepter. Legen vil kunne forlenge gyldighetsperioden hvis det er medisinsk nødvendig. For pasienter som får antibiotika på blåresept settes reseptgyldighet automatisk til ett år.

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk vil informere forskriverne om endringene og praktisk håndtering.

(Kilde: regjeringen.no)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet