Cxense Display

Har ikke konkludert med heroin

 

Jeg har blitt spurt om jeg blir den neste helseministeren som kommer til å dele ut gratis heroin, og det har jeg svart på. Men jeg vil understreke at regjeringen ikke har konkludert i denne saken. Stoltenberg-utvalget står fritt til å trekke sine konklusjoner og skal også se på en lang rekke andre virkemidler i rusomsorgen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Strøm-Erichsen har overfor Bergensavisen uttrykt skepsis til bruk av heroin i behandling av rusavhengige, uten å trekke konklusjoner.
Jeg vil understreke at jeg er svært opptatt av at de tyngste rusmisbrukerne skal få et så godt behandlingstilbud som mulig, sier helse- og omsorgsministeren.
Regjeringen oppnevnte i fjor et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.
Utvalget, som ledes av Thorvald Stoltenberg, skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet. Utvalget skal levere sine anbefalinger i løpet av sommeren.
Når utvalgets innstilling foreligger, vil regjeringen ta endelig stilling til forslagene utvalget kommer med, sier Strøm-Erichsen.