Cxense Display

Helse Sør-Øst først med miljørapport

– Helse Sør-Øst RHF har hatt miljø høyt oppe på agendaen i 2010 og har arbeidet aktivt med flere miljøtiltak som denne rapporten synliggjør, forteller administrerende direktør Bente Mikkelsen. – Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøutfordringer og pådrivere for miljøvennlige sykehus.

Kontrolleremiljøfotsporet?

– Som eier av sykehusene og ansvarlig for sykehusdriften har helseforetakene et stort potensial for å hente ut miljø- og klimagevinster. Spesialisthelsetjenesten setter etmiljøfotsporved at vi påvirker det ytre miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av våre medarbeidere, pasienter, pårørende og leverandører, minner Bente Mikkelsen om.

-Miljøfotsporetvårt bør ikke være større enn at framtidige generasjoner får de samme mulighetene som vi har. For å få oversikt over hvilke negative miljømessige aspekter som ligger i driften vår og for at vi skal ha mulighet til å rette opp dette, har det kommet et unisont ønske fra spesialisthelsetjenesten i Norge om å arbeide mer med miljø- og klimautfordringene.

Skal innføre miljøledelse etter ISO 14001

Innen utgangen av 2014 skal alle norske helseforetak ha innført miljøledelse etter ISO 14001-standard. Miljørapporten fra Helse Sør-Øst RHF vil gi en årlig status for dette arbeidet i regionen.

– Vi har i årets rapport valgt å legge vekt på energi, avfall, vann og innkjøp, forteller Bente Mikkelsen. – Planen er å utvide rapporten gradvis, slik at den kan bli en god dokumentasjon på miljøarbeidet i foretaksgruppen, og gi en oversikt over Helse Sør-Østs påvirkninger på natur og klima.