Cxense Display

Hinas og de regionale helseforetakene tar grep

Det er et krav at alle som utfører arbeid ved sykehusene har kontrakter som er i samsvar med arbeidsmiljøloven og alle krav som ligger i rammeavtalene.  Hinas ser derfor svært alvorlig på at flere samarbeidspartnere over tid har brutt krav som ligger i rammeavtalene, deriblant arbeidsmiljøloven og regler om lønns- og arbeidsvilkår.
Helse Sør-Øst RHF Hinas varsler at tillitsbruddene kan få konsekvenser for vikarbyråene.  Reaksjonene overfor leverandørene varierer. Enkelte leverandører vil merke økt fokus på at rammeavtalene, lover og regler blir respekterte. Nurse Partner AS får betinget varsel om avslutning av avtaleforholdet.  Avtalen med Konstali Helsenor blir avsluttet.
Konstali Helsenor:
Vikarbyrået har ikke møtt kravet om bankgaranti og Hinas avslutter samarbeidet.
Nurse Partner Norge AS:
Vikarbyrået står for de mest alvorlige lovbruddene og Hinas varsler at avtalen kan bli hevet. Hinas vil avslutte samarbeidet dersom Nurse Partner innen 1. september ikke har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på konkrete forhold.
Adecco Helse AS
Vacant Helse AS
Dedicare AB
Agito Norge AS (tidlilgere Achima Helse AS)
Vikarbyråene står for brudd på arbeidsmiljøloven og krav til rammeavtalen. Byråene har erkjent de faktiske forhold og dokumentert endret praksis. Selskapene har også dokumentert etterbetaling av overtid. Byråene får skriftlige advarsler der det blir gjort klart at nye overtramp vil få konsekvenser for videre samarbeid.
Narco Polo AS 
Medpro AS 
VikTeam AS
Proffice Care AS 
Transmedica 
Xtra personell Care AS
Lenas Helsepersonell AS
Manpower AS
Vikarbyråene har en praksis som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven og krav til rammeavtalen.
Det er advokatfirmaet Wikborg Rein (WR) som har kartlagt vikarbyråene på oppdrag fra Hinas og de fire regionale helseforetakene.  Reaksjonene mot selskapene er vedtatt etter anbefalinger fra og i samråd med WR.
– Målet med kartleggingen av vilkårene for innleide vikarer var å avdekke eventuelle lovbrudd og å sikre at alle som arbeider på sykehus skal bli møtt av profesjonelle leverandører som tilbyr ordnede lønns- og arbeidsvilkår og som opptrer i tråd med de nasjonale rammeavtalene, sier personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest.
De regionale helseforetakene og Hinas har i denne prosessen hatt tett dialog med NHO Service, selskapet som organiserer leverandører innen bemanningsbransjen. Det er i den sammenheng tatt grep fra NHO Service.
Hinas og de regionale helseforetakene finner brudd på arbeidsmiljøloven og rammeavtalene uakseptable og vil følge utviklingen i bransjen nøye framover. Et uomtvistelig krav er at alle som er vikarer i helseforetakene skal ha ryddige lønns- og arbeidsforhold og at alle punkt i loven og rammeavtalene skal etterleves.
– Holdningen vår er at vi skal være strenge og forvente høy profesjonalitet i alle ledd. Vi vil bruke kravene i rammeavtalene til å sikre at alle vikarer får etterbetalt det de har krav på, sier Christiansen.
Hun legger til at målene med de nasjonale rammeavtalene er å sikre at alle som arbeider på sykehus skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår.
– Det har overrasket oss gjennom vår egen internrevisjon i 2010, og i granskingen som nå er gjennomført, at det ennå er forhold som ikke har vært i tråd med rammeavtalene. 
– Det er viktig å presisere at vi møter svært kompetente og dyktige vikarer som bidrar til kvalitativ og god pasientbehandling, understreker Christiansen.