Cxense Display

Hvilken effekt har tilbud om eldresenter for hjemmeboende?

 

Dette skal Kunnskapssenteret søke å svare på i en kunnskapsoversikt på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Forskerne skal også undersøke om tilbudet har effekt på livskvalitet, sosial deltakelse og bedre egenvurdert helse blant brukerne.
Bedre tilrettelegging

Antallet eldre over 80 år vil bli mer enn fordoblet fram mot 2050. Derfor er det viktig med kunnskap om hvordan samfunnet kan legge til rette for en aktiv alderdom og utvikle gode tjenester for denne gruppen.

Kunnskapsoversikten skal brukes som grunnlag for å styrke nasjonal satsing på eldresenter som forebyggende tiltak på sosial isolasjon og bedre helse blant eldre.
Kunnskapsoversikten skal ferdigstilles juni 2010.