Cxense Display

Ikke behov for endring i vaksineanbefaling for Fluarix

Bakgrunnen for endringene i de finske vaksineanbefalingene

er en hypotese fremsatt av finske forskere om en mulig mekanisme for utvikling

av narkolepsi hos personer som tidligere er vaksinert med Pandemrix.

De finske forskerne mener å ha påvist høyere nivåer av

spesifikke antistoffer hos narkolepsipasienter vaksinert med Pandemrix, enn hos

friske vaksinerte. Men, bare omkring. 30 % av de 47 arkolepsipasientene

inkludert i studien hadde høyere nivåer av de aktuelle antistoffene. I tillegg

fant man høye nivåer hos et fåtall friske vaksinerte. Etter nøye gjennomgang av

forskningsresultatene mener norske- og europeiske legemiddelmyndigheter at

metodene ikke er tilstrekkelig spesifikke, og derfor lite egnet til å belyse

problemstillingen. For at høyere nivåer av slike antistoff skal knyttes til

utvikling av narkolepsi eller være en biologisk markør for narkolepsi, ville

man forventet at et flertall av narkolepsipasientene hadde høyere nivåer av

slike antistoffer.

Konklusjonen er derfor at de nye finske forskingsresultatene

hverken gir ny kunnskap om Pandemrix og narkolepsi, eller grunn til å anta at

det er økt risiko for narkolepsi ved bruk av Fluarix eller andre

sesonginfluensavaksiner.

Opprettholder anbefaling om vaksinering

Norske helsemyndigheter opprettholder anbefalingene om

vaksinering med Fluarix og de to andre sesonginfluensavaksinene Vaxigrip og

Influvac. Disse vaksinene er tilgjengelige i Norge i sesongen 2012/2013.

Alternativer
For influensasesongen 2012/2013 har

Folkehelseinstituttet distribuert vaksinene Fluarix og Vaxigrip til

risikogruppene. De samme vaksinene og vaksinen Influvac er tilgjengelige på apotek

(reseptbelagt) til personer utenom risikogruppene eller til dem som av andre

grunner foretrekker en annen vaksine enn den som tilbys hos fastlegen.

Hvorfor vaksinere?
For de fleste er influensa en ubehagelig sykdom uten

alvorlige plager og senskader. For noen kan influensa føre til alvorlige

plager, sykdom og død og anbefalingene om sesonginfluensavaksinering er

spesielt rettet til grupper som har en forhøyet risiko for alvorlig sykdom ved

influensasmitte. Vaksinasjon er det viktigste og mest effektive forebyggende

tiltaket for å unngå influensa.

De vanligste komplikasjonene er bronkitt og lungebetennelse,

som kan kreve behandling ved sykehus, og i verste fall være livstruende. Særlig

har eldre mennesker, mennesker med kroniske hjerte- eller lungesykdommer,

mennesker med nedsatt infeksjonsforsvar og gravide kvinner, en økt risiko for

alvorlige komplikasjoner i forbindelse med influensa. Det er i første rekke

komplikasjonene til influensa som kan forårsake død. For eldre, svekkede

personer kan influensa fremskynde døden. I Norge dør om lag 900 mennesker årlig

som følge av influensa. Det hender at tidligere friske barn og unge voksne dør

av influensa, men det er svært uvanlig ved vanlig sesonginfluensa.

Risiko-nytte vurdering

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Når myndighetene anbefaler vaksinasjon til

grupper i befolkningen, er det basert på en avveining av risikoen ved å

gjennomgå sykdom, opp mot nytten av vaksine. Bivirkninger og eventuell

usikkerhet knyttet til vaksinen, spiller også inn. Når det fremkommer ny

kunnskap om en vaksine, gjøres avveiningen på nytt.