Cxense Display

Inngår regional samhandlingsavtale med kommunene

Regelmessige kontaktmøter og gjensidige forpliktelser til å legge til rette for god oppgave- og ansvarsfordeling – ut fra pasientenes behov, står sentralt i avtalen.
– I årene som kommer vil vi ha et sterkt behov for å etablere gode samhandlingsløsninger i nært samarbeid mellom helseforetakene og de aktuelle kommunene. Den regionale avtalen skal være et felles rammeverk for de lokale samarbeidsavtalene, og skal understøtte samhandlingen lokalt, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen.
– I avtalen er det slått fast at pasientenes behov skal være styrende for samarbeidet og at brukerne skal involveres og ha innflytelse. Avtalen legger også vekt på at kommunene og sykehusene skal være likeverdige avtalepartnere. I fellesskap må vi sørge for å utveksle kunnskap og erfaringer og legge til rette for helhetlige pasientforløp – på tvers av forvaltningsnivåer og organisasjonsgrenser, sier Mikkelsen.
– Vi i helseforetakene kan ikke være fornøyde før kommunene er fornøyde, og omvendt, understreker hun.
Den regionale samhandlingsavtalen bygger på den nasjonale samarbeidsavtalen som er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Fra før har Helse Sør-Øst RHF inngått en samhandlingsavtale med Oslo kommune og de enkelte helseforetak har samhandlingsavtaler med kommunene i sine geografiske opptaksområder.
Etter planen skal den regionale samhandlingsavtalen etter styregodkjenningen  underskrives i et møte som er avtalt mellom administrerende direktør og styreleder i Helse Sør-Øst RHF og fylkesstyrene i KS den 27. november