Cxense Display

Laboratoriekurs for sykehjem gir bedre samhandling

Kompetansehevingen hos sykehjemsansatte er av stor betydning for

gjennomføringen av samhandlingsreformen og arbeidsdelingen mellom

spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Østfold og kommunene, sier

laboratoriekonsulent og bioingeniør Torny Bjerketvedt i Sykehuset

Østfold.

Bakgrunnen for at Staten har satt av midler til dette arbeidet mot

sykehjemmene er at god kvalitet på laboratoriearbeidet øker

pasientsikkerheten og reduserer kostnadene til helsevesenet. I 2040 er

antall eldre over 80 år fordoblet, og med det kan vi også forvente

økende behov for pleie og omsorg.