Cxense Display

Legemidler for røykeavvenning under lupen

 

Legemidlene som skal vurderes er vareniklin, bupropion og nikotinerstatningspreparater (eks. plaster, tyggegummi, sugetablett), sammenlignet med placebo og hverandre.
Svarene forskerne kommer fram til skal oppdragsgiver Helsedirektoratet bruke til oppdatering av eksisterende retningslinjer for røykeavvenning.
Røyking og legemidler

Røyking skaper sterk avhengighet, og røykere som forsøker å slutte må forholde seg til psykiske, adferdsmessige og fysiske sider knyttet til avhengighet og abstinens. De fleste røykere (73 %) har minst ett mislykket forsøk på røykeslutt bak seg.

Røykeavvenningstiltak kan deles inn i to hovedområder; veiledning og medikamentell behandling.
På det norske markedet finnes det to legemidler, vareniklin og bupropion, til bruk ved røykeavvenning. I tillegg finnes det en rekke nikotinerstatningspreparater i form av tyggegummi, sugetabletter og plaster. Vareniklin og bupropion var i 2008 registrert med henholdsvis 30 620 og 3 875 brukere, mens nikotinerstatningspreparater var det tredje mest solgte reseptfrie legemidlet.
Prosjektet er planlagt publisert i slutten av mars 2010.