Cxense Display

Må fortsatt redusere antibiotikabruken

Norske sykehus bruker for mye bredspektret antibiotika sammenlignet med hva målsettingene er i nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens.

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Det skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

I andre tertial 2017 ble det brukt 16,4 definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus, mens i samme periode i 2016 var det 18,5 DDD. I 2012 var gjennomsnittet på 18,9.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 prosent reduksjon i samlet bruk av fem grupper bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten ble utgitt primo 2016, og de fleste sykehusene har brukt 2016 til å få på plass antibiotikastyringsprogram. For mange sykehus kan man ikke vente ønskede resultater før i 2017. Måloppnåelse på 30 prosent reduksjon på nasjonalt nivå kan bli utfordrende å oppnå om ikke reduksjonen øker i tiden framover, skriver Helsedirektoratet.

(Kilde: Helsedirektoratet)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet