Cxense Display

Magne Nylenna ny direktør i Kunnskapssenteret

  Fra 2005 har han vært redaktør av Helsebiblioteket og senere også avdelingsdirektør i Kunnskapssenteret. Han er professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og NTNU. Med permisjon fra Kunnskapssenteret har Nylenna fra sommeren 2010 vært fagdirektør i helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan.
Vi er glade for at Magne Nylenna vil ta på seg oppgaven med å lede Kunnskapssenteret fremover. Kunnskapssenteret er en viktig institusjon for å sikre godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for helsetjenesten og helsemyndighetene. Nylenna har betydelige kvalifikasjoner som leder, akademiker, formidler og redaktør og det gjør han godt kvalifisert til stillingen, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.
Magne Nylenna etterfølger John-Arne Røttingen som har vært direktør av Kunnskapssenteret siden etableringen i 2004.
Nylenna er ansatt i et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i en periode.