Cxense Display

Manglende pasientoppfølging med alvorlige konsekvenser

Det VG som offentliggjorde saken i forrige uke om at pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum ikke har blitt fulgt opp slik de skulle. Viseadministrerende direktør Ole Tjomsland bekrefter dette til avisa.

– Jeg vil gi en uforbeholden unnskylding til alle de pasienter som måtte ha blitt rammet av dette. Jeg kjenner personalet ved Sykehuset Asker og Bærum som meget kompetente fagpersoner med et ekte ønske om å kunne levere helsetjenester av høy kvalitet, og det går inn på oss alle når forhold som går ut over pasientbehandlingen avdekkes. Vi ønsker alle å bidra til å forbedre systemet slik at slik ikke kan skje igjen, sier Tjomsland.

Ledelsen ved Sykehuset Asker og Bærum og i Vestre Viken ble oppmerksom på saken i november og satte da i gang tiltak for å følge opp berørte pasienter. Samtidig ble det satt i gang intern gransking og Helsetilsynet i Oslo og Akershus ble varslet først muntlig på telefon og deretter i brev 18. desember.

I begynnelsen av november 2009 kom det et brev til Kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Asker og Bærum fra en pasient som tidligere var operert for kreft ved sykehuset. Pasienten etterlyste innkalling til poliklinisk oppfølging etter operasjonen. Det viste seg at denne pasienten skulle ha vært kalt inn og stikkprøver avdekket at dette ikke var et enkelttilfelle.

Ledelsen ved SAB og i Vestre Viken ble klar over dette rundt 20. november. Rutinene ble innskjerpet og det ble satt i gang en gjennomgang av journalene til alle pasienter som venter på oppfølging. Pasienter har blitt kalt inn fortløpende etter hvert som det er funnet feil. Gjennomgangen er ikke ferdig og derfor er heller ikke omfang og konsekvenser kartlagt.

Det pågår nå en internrevisjon for å finne årsaken til at pasienter ikke har blitt fulgt opp. Revisjonen går gjennom organisering og systemer for å avdekke hva som har skjedd og hvorfor gjeldende rutiner ikke har blitt fulgt. Internrevisjonen skal ha klar en foreløpig rapport i løpet av neste uke (uke 4).

– Vi ser svært alvorlig på denne saken. Vi avventer nå internrevisjonens rapport før vi avgjør hva vi gjør videre. Jeg har holdt Helsetilsynet i Oslo og Akershus fortløpende orientert og jeg kommer til å be om at Helsetilsynet går inn i saken.

Kirurgisk avdeling ved Sykehuset Asker og Bærum ble ISO-sertifisert høsten 2009 uten at denne svikten ble avdekket.

– Med tanke på det fokus på kvalitetsarbeid vi har hatt ved SAB er det skuffende at vi opplever systemsvikt av denne karakter. Vi vil nå se på dette i samarbeid med sertifiseringsbyrået, sier Tjomsland.