Cxense Display

Mer kunnskap om minoritetshelse

70 prosent av alle innvandrere i Norge bor i Helse Sør-Øst sitt område. Det innebærer at Ahus og Oslo universitetssykehus uten sidestykke er de to sykehusene i Norge med flest innvandrere i sin pasientgruppe.Dette tar Ahus på alvor. For å øke kompetansen på dette området, blir det arrangert en foredragsserie som vil gå helt fram til juni. Her vil det bli mange ulike tema som for eksempel kommunikasjon ved hjelp av tolk, etikk, hemoglobinopathier og flerkulturelle utfordringer i profesjonsfelt med fokus på helsevesenet.

Flest polakker

Prosjektleder for "likeverdig helsetjeneste" i Helse Sør-Øst, Manuela Ramin Osmundsen, holdt det første foredraget.

– Dette er et tema som vi aldri blir ferdig utlært i, et tema fullt av dilemmaer og spørsmål. Loven krever at vi skal gi likeverdige helsetjenester. Derfor kan vi like godt stupe inn i det, sa Ramin Osmundsen for nærmere 60 tilhørere. Hun la fram et tallmaterialet som viste at den helt klart største innvandrergruppen i Norge nå er polakker, og det har skjedd i løpet av tre år. Den neststørste gruppa er pakistanere.

Det som for helsevesenet og også for resten av det offentlige Norge skiller disse to gruppene mest fra hverandre er at bare halvparten av pakistanerne er førstegangsinnvandrere, mens blant polakkene er det så å si kun førstegangsinnvandrere. Dette innebærer blant annet at norskkunnskapen blant polakkene er atskillig dårligere.

Menneskelig nær

– Likeverdige helsetjenester kan ses fra to ulike fokus. A: ut fra pasientene og B: ut fra de ansatte, altså at arbeidsplassen er velfungerende for alle. Det å se på mangfold, er en permanent oppgave, poengterte Ramin Osmundsen. Hun pekte på at helsetjenesten er veldig diagnosefokusert. At systemet ikke er tilrettelagt for grupper, men for de enkelte diagnosene.

Ramin Osmundsen siterte administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, sine tanker omkring hvordan hun ville likt å bli behandlet som pasient.

– Mye handler om slagordet til Ahus, "menneskelig nær, faglig sterk". Det å møte mennesker med annen kultur og bakgrunn enn deg sjøl kan være en utfordring. Som profesjonelle mennesker må vi møte med menneskelig nærhet uansett, understreket prosjektlederen.

Nytt opptaksområde

Manuela Ramin Osmundsen var også innom utfordringene for Ahus fra 2011 da sykehuset får utvidet opptaksområde der en stor andel av innvandrerne har ikke-vestlig bakgrunn.

– Opptaksområdet vårt vil da ha pasienter fra 142 land. Det sier seg sjøl at det vil være en utfordring å gi alle likeverdig helsetilbud.

Ramin Osmundsen pekte også på at mange flyktninger og asylsøkere har traumer av en slik karakter at de har stort behov for psykiatrisk hjelp.

– Jeg tror det viktigste er ikke å være sikker på noe som helst. Forsøke å nullstille oss så godt vi kan siden pasientgruppa er så mangfoldig. Kunnskap og fordommer kan henge sammen, men det er en krevende ballanse å vite mer, men samtidig være åpen, sa prosjektlederen, som avsluttet sitt foredrag med å påpeke at dersom Ahus skal lykkes i å gi likeverdig helsetjeneste, må det hele være forankret i ledelsen.