Cxense Display

Nå blir det enklere å gi blod

 

Blodbanken på Ahus har ambisjon om, og ønsker sterkt å øke tilgjengeligheten for våre blodgivere og andre som i dag ikke finner tid og anledning til å gi. Dessuten er det og har lenge vært et sterkt ønske blant våre blodgivere å ha en blodbuss. Hverdagen er travel for folk flest, og mange vil gi blod hvis det er praktisk mulig. Ahus satser på dette og håper mange flere på denne måten får muligheten til å være blodgivere.
Det er ikke meningen at blodbussen skal erstatte de tappestedene som allerede fins. Blodbanken har stor tro på at fremtiden ser lysere ut for tilgangen på blod ved at du som blodgiver vil ha lavere terskel for å gi dersom blodbanken kommer til deg, og ikke omvendt. Å gi blod er et samfunnsansvar og Blodbanken må besørge og betjene dette ansvaret.

Ønsker du å registrere deg som blodgiver?

For å registrere deg som blodgiver, kan du enten gå til http://www.giblod.no/  eller sende en e-post til  blodgivere@ahus.no  med navn, adresse, telefon og fødselsdato.

For mer informasjon om blodgivning, gå til http://www.giblod.no/