Cxense Display

Nakkesmerter er vanlige i arbeidslivet

Unge sliter med muskelplager
Jevnt over rapporterer unge yrkesaktive (16?24 år) i noe større grad enn eldre at de utfører hardt fysisk arbeid og har vonde arbeidsstillinger og ensidige arbeidsoppgaver. Smerter i nakke, skulder og rygg er utbredt blant unge arbeidstakere, og forskning fra STAMI viser at muskel og skjelettplager også er utbredt blant de som har vært kort tid i jobb.
Stipendiat Therese N. Hanvold har, sammen med forskerne Morten Wærsted og Bo Veiersted ved STAMI, foretatt en studie der hun har sett på smerter i nakke, skulder og øvre rygg hos yrkesskoleelever, i overgangen fra skole til arbeidsliv. Undersøkelsen baserer seg på selvrapporterte plager og resultatene viser at mange sliter med muskel- og skjelettplager. Samtidig er det kun få som rapporterte om alvorlig smerte.
173 yrkesskoleelever på vei ut i arbeidslivet har blitt fulgt fra siste året på videregående skole og gjennom de to første årene i arbeidslivet. Elever fra frisørfaget, elektrikerfaget og tegning, form og farge, har deltatt i undersøkelsen. Dette er også yrker hvor muskel og skjelettplager er særlig utbredt. I følge tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, er frisører blant den gruppen som er mest utsatt for belastninger, og 34 prosent av frisørene rapporterte om smerter i nakke og skulder. Det viser seg at de som hadde smerter mens de gikk på videregående skole, hadde tre ganger høyere risiko for å få slike smerter når de kom ut i jobb.
Arbeid med armene hevet øker risikoen for nakkesmerter Frisør- og elektrikeryrket er eksempler på yrker hvor forekomsten av muskel- og skjelettplager er høy samtidig som gjennomsnittsalderen er lav. Yrkene involverer betydelige lokaliserte fysiske belastninger på grunn av arbeid med armene hevet uten støtte. Dette er en arbeidsstilling som er godt dokumentert som en risikofaktor for nakke- og skulderplager. Det er påvist i ulike studier at selv små reduksjoner i arbeid med albuene hevet over skulderhøyde kan gi redusert risiko for senebetennelse i skulderen.
Viktig med forebygging
Hanvold mener det er viktig å identifisere mulige risikofaktorer hos ungdom og unge arbeidere for å hindre utvikling av muskelsmerter senere i livet. Når man ser at muskel- og skjelettplager er en viktig faktor når det gjelder sykefravær og uførhet, er det viktig å tenke forebygging. Andel eldre i arbeidslivet øker, og det er et stort behov for å holde så mange som mulig i arbeid til pensjonsalder.
Eksempelvis er det gode indikasjoner på at en kortvarig hvile av nakkemusklene eller armene ca hvert 10 minutt kan forebygge nakke- og skulderplager i denne type jobber. Det er derfor et viktig bidrag å begynne det forebyggende arbeidet når det gjelder muskel- og skjelettplager på et tidlig tidspunkt, kanskje allerede før de unge trer inn i arbeidslivet, sier Hanvold.
Rollekonflikter og nakkesmerter
Psykologiske og sosiale forhold i arbeidet har også stor betydning for nakkesmerter hos ansatte. Stipendiat Jan Olav Christensen har, sammen med avdelingsdirektør og professor Stein Knardahl ved STAMI, undersøkt hvilke forhold på jobb som har størst betydning for utvikling av nakkesmerter.  Rollekonflikt peker seg ut som den sterkeste risikofaktoren, og er forbundet med nakkesmerte i alle analysene, sier Christensen.
Christensen forklarer rollekonflikt som en uoverensstemmelse mellom måten man må utføre jobben sin på og måten man mener den burde vært utført på, eller at man mottar motstridende forespørsler for eksempel fra forskjellige personer. Det kan også innebære konflikt mellom oppgaver og egne verdier og oppfatninger.
Mer kontroll over eget arbeid gir mindre smerter
De som rapporterte at de hadde ledere som støttet selvstendighet og initiativ, hadde lavere risiko for nakkesmerter. Kontroll over beslutninger om eget arbeid var også forbundet med lavere risiko for nakkesmerter.
Undersøkelsen påviser risikofaktorer som er forholdsvis presist definert, og danner derfor godt grunnlag for forebygging av plager. Bedrifter bør være bevisste på å unngå rollekonflikter. Hvis bedriftene tar tak i disse problemstillingene, vil det være mulig å forebygge nakkesmerter, sier Christensen.
Tidligere forskning har konsentrert seg om noen få arbeidsfaktorer. Denne undersøkelsen viser at man må gjøre brede undersøkelser av mange aspekter ved arbeidet for å finne frem til de faktorene som har betydning for muskelskjelettsmerter.
I studien besvarte i overkant av 2400 ansatte i 20 bedrifter på spørsmål om arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, holdninger, endringer, helseplager og arbeidsevne. Alle i undersøkelsen ble spurt om dette to ganger med to års mellomrom. Hensikten med studien var å si noe om hvilke psykologiske arbeidsfaktorer som hadde størst betydning for nakkesmerter.