Cxense Display

Nasjonalt løft for pasientsikkerhet

 

Kampanjen retter seg først og fremst mot spesialisthelsetjenesten, men vil også omfatte noen utvalgte områder i kommunehelsetjenesten. Kampanjen skal gå i tre år.
Utvalgte satsningsområder

– Omfanget av pasientskader i Norge er ikke dokumentert, men det er ingen grunn til å tro at vi skiller oss mye fra andre vestlige land. Målinger viser at ca 10 % av alle innlagte pasienter utsettes for uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig skade, sier Anne-Grete Skjellanger, som er sekretariatsleder for kampanjen.

I tråd med føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet, er det klart at skader som skyldes sykehusinfeksjoner og feilmedisinering blir to av satsingsområdene i kampanjen. Andre aktuelle satsningsområder er fall, trygg kirurgi, trykksår og håndhygiene.
Regelmessige målinger

Skjellanger påpeker at det er viktig å lage systemer som fanger opp feil ved rutiner før de rammer pasientene.    

Tiltak innenfor hvert utvalgte område skal være kunnskapsbasert og resultatene av kampanjen skal være målbare både på lokalt og nasjonalt nivå.   
– For sykehusinfeksjoner vil vi for eksempel gjøre en opptelling og sammenligne før og etter tiltaket er satt inn. Dette kan for eksempel gjøres hver tredje måned eller hvert halvår. I tillegg kan vi måle sykehusdødelighet og se om den går ned i kampanjeperioden, understreker Skjellanger.
Gjennomføring av kampanjen 

Selve gjennomføringen av kampanjen vil foregå i sykehusene og på utvalgte steder i kommunehelsetjenesten.

Kunnskapssenteret, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, har opprettet et eget sekretariat som skal koordinere kampanjen.
– For å lykkes med kampanjen er vi helt avhengig av at både ledere i helsetjenesten og helsepersonell er motiverte og opplever dette som nyttig i sin organisasjon. Vi skal bidra med veiledning og legge til rette for vedvarende forbedringer i helsetjenesten, forklarer Skjellanger.