Cxense Display

Nordmenn dårligst til å gi blod

 

Målet er å verve 30 000 nye givere i hele Norge gjennom 2010. Det er over dobbelt så mange som vi vanligvis klarer å verve i løpet av et år, forklarer seksjonsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud ved Seksjon blodbank.

Utsatt ved katastrofer

Blodbanken ved St. Olav er en del av den nasjonale vervekampanjen som ble sparket i gang søndag 14. februar, som er et samarbeid mellom lokale blodbanker og Røde Kors. Det er på ingen måte tilfeldig at kampanjestart er lagt til alle hjerters dag, bedre kjent som Valentines Day.

Dagen er valgt fordi den bærer budskap om en hjertesak, som også kan assosieres med det å gi blod, sier Logan-Halvorsrud.

Budskapet for kampanjen er svært alvorlig. Norge ligger på bunn i det vestlige Europa med under 20 blodgivere per 1000 innbyggere.

Det betyr at vi kan være sårbare ved store katastrofer. Ved store ulykker, som for eksempel flyulykker eller naturkatastrofer, kan vi bli nødt til å gå til våre naboland for å få tilgang til nok blod. Og det er ikke alltid det fungerer, fordi blod er verdifullt og det er ingen som har for mye av det, sier seksjonslederen.

Vervet 1300 i fjor

Seksjon blodbank ved St. Olav rekrutterte i 2009 1300 nye blodgivere. Det er flere enn på mange år, men samtidig 100 personer under målet Logan-Halvorsrud og hans kolleger hadde satt seg.

De 1300 kommer i tillegg til de rundt 6000 faste givere vi hadde ved inngangen til fjoråret. Vi ser at dette antallet er noe knapt, helst burde vi hatt 8000 faste givere ved St. Olav. Vi håper den nasjonale kampanjen skal hjelpe oss til å nå det målet, sier Logan-Halvorsrud.