Cxense Display

Norge avviker negativt på pasienterfaringer

Inklusjonskriterier

For å bli

inkludert i studien måtte en tilfredsstille minst ett av følgende

kriterier kartlagt ved hjelp av inngangsspørsmål: vurderte egen helse

somnokså godellerdårlig?, fått medisinsk behandling for en

alvorlig eller kronisk sykdom, skade eller funksjonshemming i løpet av

det siste året, vært innlagt på sykehus eller operert i løpet av de

siste 2 årene. Hovedbildet er at det er svært få områder der Norge gjør

det spesielt bra i denne undersøkelsen.

Norge skårer relativt dårlig på disse områdene:

Generelt syn på helsevesenet og kvaliteten på legetjenester.
Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient.
Informasjonsoverføring mellom helsepersonell og ulike nivåer i helsetjenesten.
Omfanget av brukeropplevde medisinske feil.
Oppfølging og forebyggende undersøkelser av kronisk syke, og

informasjon om symptomer man skal være oppmerksom på og når man skal

kontakte helsepersonell.

Pasientinvolvering og utarbeidelse av behandlingsplaner.
Fastlegene

Spørsmålene der norske pasienter vurderer erfaringene med sin faste lege dårligere enn snittet var slik:

Når du trenger undersøkelse eller behandling, hvor ofte er det slik at legen din (eller annet helsepersonell):

kjenner til viktig informasjon om din sykehistorie
gir deg mulighet til å stille spørsmål angående anbefalt behandling
tar seg god nok tid sammen med deg
forklarer ting slik at de er lette å forstå

På spørsmål

om hvor ofte den faste legen gir pasienten mulighet til å stille

spørsmål svarte 50 prosent av de norske deltakernesjelden eller

aldri?, mens gjennomsnittet for de andre landene var 21 prosent.

Spesialistene

Spørsmålene relatert til legespesialister lød:

Når du har mottatt legehjelp eller behandling fra legespesialister, hvor ofte er det slik at de:

gir deg mulighet til å stille spørsmål angående anbefalt behandling

Forteller deg om behandlingsalternativer

involverer deg så mye som du ønsker i beslutninger om din behandling og helsehjelp

Undersøkelsen

viser at 29 prosent av de norske deltakerne svarte at legespesialistene

sjelden eller aldri forteller om behandlingsalternativer, mot

gjennomsnittlig 12 prosent i de andre landene.

Personer med kroniske lidelser

Personer med

minst en kronisk lidelse er behandlet som en egen gruppe i rapporten.

Også denne gruppen rapporterer dårligere erfaringer med helsetjenesten

enn de andre landene. Blant personer med kroniske tilstander svarte for

eksempel 45 prosent av de norske deltakerne at de hadde fått klare

anvisninger om hvilke symptomer de burde være på vakt overfor og når de

burde kontakte helsepersonell. Gjennomsnittet for de øvrige landene var

69 prosent på dette spørsmålet.

Positive trekk

Norge skårer relativt bra på disse områdene i undersøkelsen:

komme til helsehjelp utenom kontortid
komme til primærlege samme dag
ha en fast lege
ha en person som er ansvarlig for all behandling de får hos ulike leger
Forbedringspotensiale

– Disse

resultatene er i tråd med tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser som

også viser at Norge har flere forbedringsområder relativt sett, sier

Øyvind Andresen Bjertnæs, seksjonsleder ved Kunnskapssenteret

– Vi er noe

usikre på datakvaliteten i Norge og de andre landene. Men kombinasjonen

av sammenfall med tidligere undersøkelser og dårlige resultater relativt

sett i denne undersøkelsen indikerer at brukersentrering og

brukererfaringer med helsetjenesten er et forbedringsområde i Norge,

konkluderer Bjertnæs.