Cxense Display

Norge bevilger mest til helse

Statssekretær

i Helse- og omsorgsdepartementet Robin Kåss deltok denne uken på et

seminar i Washington hvor Commenwealth Fund presenterte sine funn i

flere rapporter. Til stede var helseministere, statssekretærer og andre

representanter for de aktuelle landene.

Rapporten

?Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2011er basert på

Commenwealth Funds egne undersøkelser og tall fra OECD. Den viser at

Norge nå har det største offentlige helsebudsjettet korrigert for

innbyggere og levekostnader. Deretter følger USA og Sveits. Norge har

flest leger per innbygger foran Sveits og Sverige.

Rapporten

The 2011 Commonwealth Fund survey among sicker adults: Results from a

comparative survey in 11 countrieshar intervjuet 18000 pasienter,

hvorav 753 i Norge. Den viser at norske pasienter skårer lavt på

pasientfornøydhet, sammenlignet med andre land. De mener det er for

mange feil, dårlig informasjon og lite pasientinvolvering.

Samtidig

skårer Norge blant annet bra på at det kommer helsehjelp utenom

kontortid, at primærlegen er tilgjengelig samme dag som man blir syk og

fastlegeordningen.

– Disse to

rapportene viser at Norge er privilegert land som har fått på plass så

store ressurser til helsesektoren. Vi må se kritisk på hvordan vi bruker

disse for å gi pasientene et bedre tilbud. Norge må lære av andre land

knyttet til kvalitet, pasientopplevelser og sikkerhet. Vi bør fortsette

omstillingene av sykehus og helsetjenestene slik at vi får bedre

pasientbehandling for pengene og personellressursene vi putter inn, sier

statssekretær Robin Kåss.