Cxense Display

Ny nordisk mat skal ut på sykehjemmene

Som regel

forbinder man Ny nordisk mat med stjernekokker og dyre restauranter. Men

prinsippene om sunn, næringsriktig og bærekraftig mat som ligger bak

den nye nordiske matbølgen, kan også komme gamle fru Olsen på

sykehjemmet og lille Lars på skolekjøkkenet til gode.

I hvert fall

hvis det er opp til Nordisk råd, som vil be Nordisk ministerråd om å

revidere sin strategi for Ny nordisk mat til også å omfatte offentlige

kjøkkener.

Offentlige

institusjoner har en viktig rolle når det gjelder å spre en sunn

matkultur. Maten som serveres, skal ha toppkvalitetet og være

ernæringsmessig korrekt og miljøvennlig. Og så skal den ikke minst være

innbydende, slik at den faktisk blir spist og vi unngår matsvinn,

uttaler Sonja Mandt (S Norge) fra Nordisk råds næringsutvalg.

Tanken er å

skape partnerskap mellom produsenter og leverandører på den ene siden og

offentlige kjøkkener på den andre siden. Spesielt sykehus har mye å

vinne, mener parlamentarikerne i Nordisk råd.

Undersøkelser

viser at hvis sykehusmaten er innbydende og næringsrik nok, så blir

pasientene friske langt raskere, fordi de faktisk spiser den. Det kan

spare samfunnet for milliarder av kroner, og et nytt konsept for Ny

nordisk mat til mange kan på sikt bli en nordisk eksportvare, framgår

det av forslaget fra den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd.

Nordisk

ministerråd holdt nylig en konferanse om Ny nordisk mat i kantiner og

andre offentlige kjøkkener, og er klar til å arbeide videre med ideene

fra Nordisk råd.