Cxense Display

Ny operasjonsmetode hjelper kvinner med fremfall

– I løpet av livet vil 11 prosent av kvinner i den vestlige verden måtte opereres for såkalt fremfall, dvs. at de indre kjønnsorganer i større eller mindre grad faller ned. Hele 30 prosent av disse må opereres på nytt. De lite tilfredsstillende operasjonsresultatene ved fremfallskirurgi har fått stor oppmerksomhet de senere årene. Vi ønsket å se nærmere på effekten av de ulike operasjonsmetodene, sier 1. amanuensis og overlege Marie Ellström Engh ved kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus.
Kvinneklikken deltatt i planlegging, gjennomføring og sammenskrivning av studien, i tillegg til å tilrettelegge for norske forhold.
Vanlig operasjonsmetode manglet grundig evaluering
I en rekke år har man innenfor generell kirurgi brukt syntetiske nett ved operasjon av lyskebrokk. Man har vært redd for å bruke syntetisk nett i de tynne vaginalveggene, men i de siste årene har det skjedd en rask materialutvikling. Ved den nyeste teknikken festes syntetiske nett ved hjelp av metalledere (obturator-teknikk). Da studien ble påbegynt var denne teknikken allerede blitt brukt på 5 000 kvinner i Norge og over 50 000 kvinner globalt, til tross for at det aldri var utført noen randomisert studie, noe som er nødvendig for å gjøre presis sammenlikning av resultater mellom ulike behandlingsmetoder.
– I vår studie ønsket vi å sammenlikne resultatene ved bruk av ny teknikk og tradisjonell operasjonsteknikk hos kvinner med fremfall av fremre skjedevegg ett år etter operasjon, sier Marie Ellstrøm Engh.
En vellykket operasjon ble definert som en kombinasjon av anatomisk riktig korreksjon og symptomfrihet (ingen kul eller tyngdefølelse).
Ny operasjonsmetode gir bedre resultat
389 pasienter ble operert i studien. Flere kvinner som ble operert med nett (61 prosent) enn kvinner operert med tradisjonell teknikk (35 prosent) hadde et vellykket resultat ett år etter operasjonen. Ulempen ved ny teknikk var at operasjonene tok lengre tid, og det var også større risiko for komplikasjoner som blødning og blæreskade hos disse pasientene. Kvinner som ble operert med den nye teknikken hadde også en økt risiko for å bli inkontinente etter operasjonen sammenliknet med kvinner operert med tradisjonell teknikk.
– Gjennom dette store nordiske samarbeidet, der 53 kliniker hvor av 12 norske har deltatt, har vi lykkes med å løse en av de største problemene når det gjelder evaluering av ny kirurgisk teknikk, nemlig å skaffe mange nok pasienter raskt nok til at det lar seg gjøre å få resultater før teknikken er videreutviklet. Det store antall klinikker/sykehus som var med gjør også at man kan regne med at resultatene er generaliserbare for gynekologer som fått nøye opplæring i teknikken, sier Marie Ellström Engh.
At studier av denne typen er sjelden og etterspurt viser seg gjennom at den er blitt publisert i det mest prestisjetunge tidsskriftet innen klinisk medisin, New England Journal of Medicine.