Cxense Display

Ny studie innen telemedisin

I dag brukes nemlig ulike tilnærminger, og i medisinsk forskning er det evidensbaserte studier og randomiserte kontrollerte forsøk som er gullstandarden. Men i telemedisin er det en utfordring at forskere og evaluatorer ofte blir deltakere i utviklingsprosesser.

Det krever nye og mer involverende tilnærminger, og man må se på hva de ulike vitenskapelige retningene faktisk har gitt svar på.

Det neste året skal Anne Granstrøm Ekeland fra NST og de andre forskerne i prosjektgruppa analysere styrker og svakheter ved dagens tilnærminger. De skal gå gjennom resultater fra tusenvis av vitenskapelige artikler, i tillegg til dokumenter fra offentlige instanser.

Spørsmålet blir om vitenskapen prøver å bevise det ubeviseligeI telemedisin vektlegges så ulike tema som teknologi, koordinering og egeninnsats. Dessuten blir tjenestene stadig oftere tilpasset de enkelte pasientene. Er fagfeltet blitt så mangfoldig, uoversiktlig og i så rask endring at det trengs nye metodologier for å både forstå hva telemedisin er og få bekreftet effektene av det

– Effektene henger sammen med både kompetanse, motivasjon, innsats og subjektive oppfatninger fra ståstedet til ulike interessegrupper. Ensidige tilnærminger kan derfor risikere å tilsløre både positive og negative effekter, fordi de ikke tar tilstrekkelig høyde for alle faktorene som spiller inn. Det ser ut som vi må ta i bruk flere ulike tilnærminger, forteller Ekeland.