Cxense Display

Nytt legemiddel mot ME?

 

Det finnes pr. i dag ikke noe effektivt legemiddel mot ME. – Ved Enhet for kronisk utmattelsessyndrom, Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) går vi nå i gang med et omfattende forskningsprosjekt der vi prøver ut legemiddelet klonidin hos ungdommer med ME, forteller prosjektleder og overlege Vegard Bruun Wyller. Dette legemiddelet hemmer kroppslige stressreaksjoner, som sannsynligvis er en viktig del av de underliggende sykdomsmekanismene ved ME. – Vi tror klonidin kan bli revolusjonerende i kampen mot ME, sier Wyller.
Hvordan foregår prosjektet?

120 ungdommer (12-18 år) skal delta i undersøkelsen; halvparten får klonidin og halvparten får placebo (narremedisin) i 8 uker. Samtlige blir grundig kartlagt i forhold til infeksjoner, endringer i immunsystemet, hormonnivåer, reaksjoner i det autonome (ubevisste) nervesystemet og kognitive (tankemessige) funksjoner. 15 av ungdommene vil dessuten bli trukket ut til meget grundig kartlegging av bestemte områder i hjernen vha. såkalt funksjonell MR-undersøkelse.

Undersøkelsen har fått navnet NorCAPITAL (The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial) og foregår i nært samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. – Undersøkelsen kan gi oss et første, effektivt legemiddel mot ME – og uansett vil den gi ny og viktig kunnskap om de underliggende årsakene til ME, understreker Wyller.