Cxense Display

Nytt nødnett til hele landet

For helsetjenesten er det helt avgjørende å få på plass et robust samband som kan erstatte et nedslitt nett basert på gammel analog teknologi, sier konstituert helsedirektør Bjørn Guldvog.
Nå forutsetter vi at vi får et moderne, digitalt samband som blir et av de viktigste verktøyene for helsetjenestensfeltapparat?.
Stortinget har i vedtaket lagt vekt på at hovedmålet er at det skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetatene.
Den videre prosessen
Den videre utbyggingen vil for helsetjenestens del skje i tilknytning til de enkelte AMK-områdene og tilhørende legevaktdistrikter. Helsedirektoratet har et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten, og vil sørge for den nødvendige koordineringen mellom enhetene i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Helsedirektoratet vil om kort tid ta kontakt med enhetene som omfattes av første fase med detaljert informasjon, og for å bistå med å klargjøre nødvendige tekniske forhold, sier Guldvog.